Błąd: Duplicate entry '284897' for key 'PRIMARY'
Gmina Biała Podlaska - osp wólka
Data: 26-09-2018
Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

OSP WÓLKA PLEBAŃSKA


Rok powstania - 1962. W tym roku jednostka obchodziła jubileusz 50 - lecia powstania.
Jednostka typu „s" - posiada samochód bojowy Magirus - Deutz, gaśniczy, z beczką na wodę i autopompą. Wyposażona w dwie motopompy: PO5 i motopompę półszlamową, pilarkę łańcuchową do drewna i agregat prądotwórczy.
Liczba członków: czynnych - 49, honorowych - 6,


Skład zarządu OSP
Prezes - Ireneusz Chalecki
Naczelnik - Wiesław Drozd
Wiceprezes - Zbigniew Prokopiuk
Z-ca naczelnika - Piotr Kopryaniuk
Sekretarz - Arkadiusz Chalecki
Skarbnik - Grzegorz Prokopiuk
Gospodarz - Władysław Silipicki
Kronikarz - Tomasz Klarecki
Kierowca - Daniel Konaszewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Antoni Prokopiuk
Członkowie - Wojciech Drozd
- Krzysztof Chomiuk


MONOGRAFIA JEDNOSTKI OSP W WÓLCE PLEBAŃSKIEJ

Po wojnie Wólka Plebańska była zabudowana dosyć gęsto, przede wszystkim budynkami drewnianymi przez co zagrożenie pożarowe nieustannie rosło. Aby poprawić tę sytuację mieszkańcy Wólki w 1962 roku podjęli inicjatywę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej pierwszymi przedstawicielami byli Stanisław Tomaszuk - prezes, Leon Widawski - naczelnik i Sabina Beran- skarbnik. W skład jednostki wchodzili także następujący członkowie Stanisław Prokopiuk, Stefan Lubański, Józef Lesiuk, Antoni Borysiuk, Stanisław Lewczuk, Stefan Tomaszuk, Marian Jówko, Kazimierz Lubański, Stefan Lewczuk, Władysław Dorosz, Józef Maksymiuk, Piotr Prokopiuk i Władysław Prokopiuk.
Pierwszy sprzęt jaki otrzymała jednostka pochodził z Zawodowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Była to motopompa M400 wraz z armaturą wodną. Były to niewątpliwie ciężkie czasy dla straży z Wólki Plebańskiej. Pierwszą siedzibą
i „magazynem" był prywatny budynek, nieodpłatnie udostępniony przez druha Piotra Prokopiuka. Nie lepiej wyglądała sytuacja transportowa. Do pożarów używano prywatnego wozu konnego, którego najczęściej użyczało dwóch członków OSP- Józef Maksymiuk i Stanisław Lewczuk.
Rok 1965 okazał się bardziej owocnym. To właśnie wtedy podjęto pierwsze kroki związane z zakupem placu pod budowę remizo-świetlicy. Pierwszy etap polegał na wybudowaniu świetlicy oraz garażu z drewnianą wieżą strażacką. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło dwa lata później. W dalszych etapach do roku 1971 dobudowano dwa garaże. Całość prac nadzorowała Zawodowa Straż Pożarna
w Białej Podlaskiej.
W 1970 roku jednostka otrzymała motopompę PO-3, umundurowanie bojowe oraz samochód „Lublin" (wężowy). Pierwszym kierowcą został wówczas druh Antoni Grochowski. Dwa lata później stanowisko naczelnika objął Stefan Tomaszuk.
W międzyczasie powstała pierwsza żeńska młodzieżowa drużyna OSP w Wólce Plebańskiej. W jej skład wchodziły Barbara Borysiuk, Grażyna Jówko, Grażyna Lewczuk, Helena Lubańska, Barbara Prokopiuk, Elżbieta Prokopiuk, Grażyna Szucka, Stanisława Tomaszuk.
Na fali odnowy druhowie postanowili w 1981 roku postawić na placu przed remizą krzyż. Ówczesne władze były przeciwne takiemu działaniu i po wielu perturbacjach postawiono krzyż na prywatnej posesji druha Władysława Prokopiuka. Po paru latach został on przeniesiony na plac remizo-świetlicy.
W 1992 roku stanowisko prezesa objął Zbigniew Jówko, a naczelnikiem został Piotr Kopryaniuk. Stanisław Tomaszuk zrezygnował z pełnionej przez siebie funkcji ze względu na zły stan zdrowia. Dwa lata później zmarł on z powodu ciężkiej
i długoletniej choroby. W 1997 roku nasza jednostka utraciła kolejnego prezesa, po ciężkiej chorobie zmarł Zbigniew Jówko, a jego funkcję objął druh Piotr Kopryaniuk.
Po zrezygnowaniu Kopryaniuka stanowisko prezesa przejął druh Ireneusz Chalecki. Miało to miejsce w 2005 roku. Natomiast w 2007 roku z okazji 45-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wólka Plebańska otrzymała samochód pożarniczy marki IVECO MAGIRUS-DUTZ GBA z kołowrotem linowym do 5 tys. kg
i zbiornikiem wody o pojemności 2570 litrów, który jest jednym
z najnowocześniejszych samochodów w gminie.
Nasza jednostka nie tylko bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale także uczestniczy w uroczystościach kościelnych i państwowych.

Galeria zdjęć z 50-cio lecia OSP i zawodów sportowo-pożarniczych w 2012 roku
w Wólce Plebańskiej na stronie: http://biala24.pl/?id=Galerie&x=1224#!prettyPhoto

 

 

polecane wydarzenia

Polecane wydarzenia

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy
   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.