Błąd: Duplicate entry '284897' for key 'PRIMARY'
Gmina Biała Podlaska - Problemy alkoholowe
Data: 22-07-2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Adres
21- 500 Biała Podlaska
ul. Prosta 31, pokój numer 2
tel 83 343 32 84
e-mail: gkrpa@gmina-bialapodlaska.pl 

godziny pracy codziennie 7.30 -15.30
czwartek 8.00 -16.00

Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych zamieszkałych na terenie Gminy Biała Podlaska pierwsza i trzecia środa miesiąca 8.00 -15.00

Dyżur Przewodniczącej Komisji czwartek 10.30 - 15.00

Dyżur psychologa:

maj, czerwiec, wrzesień, październik w każdy piątek w godzinach 10:00-13:00

lipiec, sierpień, listopad, grudzień w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-13:00

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez Wójta Gminy Biała Podlaska zarządzeniem nr 27/2015 z dnia 18.05.2015r.

Skład Komisji :

 1. Marzena Demeszko – Przewodnicząca Komisji,

 2. Grażyna Majewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

 3. Teresa Belniak– Sekretarz Komisji,

 4. Bożenna Pawlina – Maksymiuk,

 5. Maria Żarska ,

 6. Katarzyna Wasilewska - Pełnomocnik,

 7. Anna Mirońska-Kaczmarek psycholog terapeuta

Do podstawowych działań Komisji należy przede wszystkim:

 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.

 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia.

 3. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

 4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 5. Tworzenie bazy materialnej , organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 6. Przygotowywanie diagnozy lokalnych problemów uzależnień, niezbędnej w ocenie skuteczności działań.

 7. Prowadzenie kontrolnej działalności w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem , w szczególności w kontekście sprzedaży alkoholu nieletnim.

 8. Wydawanie opinii w sprawie wydawania i cofania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

AKTUALNOŚCI:

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Gminie Biała Podlaska za 2014 rok. ( sprawozdanie do pobrania w formacie PDF)

PRACA GKRPA  W GMINIE BIAŁA PODLASKA w roku 2013 (raport do pobrania)

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe. 

Sprawozdanie z działalności GKRPA za rok 2015.

 

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy
   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.